Printer Friendly Version Obeležavanje stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata @ 18 November 2018 11:16 AM

U organizaciji Srpskog kulturnog centra Vukovar, 09. i 10. novembra 2018. godine, održan je naučni skup u Srpskom kulturnom centru posvećen stogodišnjici završetka Prvog svetskog rata i stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Povodom obeležavanja ova dva jubileja na naučnom skupu je učestvovalo 14 istoričara iz Beograda (Institut za političke studije - Aleksandra Kolaković, Arhiv Jugoslavije - Dragan Teodosić, Istorijski institut Beograd - Biljana Stojić, Filozofski fakultet - Uroš Šešum, Institut za savremenu istoriju - Milan Gulić), Novog Sada (Centar za društvenu stabilnost - Ognjen Karanović), Zagreba (Arhiv Srba u Hrvatskoj - Igor Drvendžija, Institut za migracije i narodnosti - Filip Škiljan) i Vukovara - Zoran Jakšić, Srđan Sekulić, Veljko Maksić, Marko Šukunda-paroh trpinjski.
Učesnici skupa su u dvodnevnom izlaganju, hronološki obradili teme od sarajevskog atentata do svih događaja koji su bili važni za kraj Prvog svetskog rata i stvaranje zajedničke države, sa posebnim naglaskom na dešavanja u Sremu i Slavoniji. 
Skupu su prisustvovali predstavnici Generalnog konzulata R.Srbije u Vukovaru LJudmila Ostojić i Zoran Čorbić.