Printer Friendly Version Sastanak Podunavskog sliva @ 12 October 2018 02:48 PM

U  Osijeku je 28. septembra 2018. godine, održan sastanak lokalnih i regionalnih vlasti Podunavskog sliva R. Srbije i R. Hrvatske sa ciljem jačanja otpornosti lokalnih zajednica povezivanjem duž slivova reka, kako bi zajednički reagovale u osetljivim, kritičnim i vanrednim situacijama a u interesu svojih građana, ekonomije i održivog razvoja ovog područja. Sastanak je organizovan na inicijativu dr Ivana Bošnjaka državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave R. Srbije i Zvonka Milasa državnog sekretara Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan R. Hrvatske koji su ujedno i kopredsedavajući Međuvladinog mešovitog odbora za unapređenje položaja manjina. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ambasade RS u Zagrebu: Mira Nikolić, ambasador i Davor Trkulja, ministar savetnik i ispred GK RS u Vukovaru Milan Šapić, generalni konzul.