Printer Friendly Version VIZE @ 12 October 2018 10:17 AM

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije donela Odluku o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 75/48 od 09.10.2018 i stupa na snagu 17.10.2018. godine. Od tog datuma, državljanima IR Iran, nosiocima običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji R. Srbije, viza je potrebna.