Printer Friendly Version Tradicionalno okupljanje kod Zavetnog krsta Sv.Marka u Osijeku @ 9 May 2018 10:42 AM

Na poziv Srpske pravoslavne crkvene opštine Osijek i Veća srpske nacionalne manjine grada Osijeka, generalni konzul Milan Šapić prisustvovao je tradicionalnom okupljanju kod Zavetnog krsta Sv.Marka u Osijeku i molitvi u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice.


Pravoslavni zavetni krst Sv. Marka iz prve polovine XVIII veka obnovljen je 2016.godine  na inicijativu Veća srpske nacionalne manjine u Osijeku,  a troškove obnove i restauracije finansirao je grad Osijek. Za prvobitno podizanje Pravoslavnog zavetnog krsta vezana su dva predanja, prema kojima je grad zahvatila velika nesreća (prema prvom predanju kuga, a prema drugom veliki požar) nakon čega su se građani zavetovali da će podići Zavetni krst.