Printer Friendly Version Gostovanje Luke Piljagića sa monodramom "David i ja" @ 31 October 2017 03:39 PM

 

             Glumac Luka Piljagić, sa monodramom "David i ja" (nastaloj po motivima čuvenog dela Petra Kočića "Jazavac pred sudom"), gostovao je 26, 27. i 28. oktobra 2017. godine u Vukovaru, Boboti i Borovu. Navedena predstava za učenike osnovnih škola koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu u navedena tri dana odigrana je pet puta na različitim lokacijama u Vukovarsko-sremskoj županiji, a predstavu je odgledalo oko 400 dece. 
             Gostovanje Luke Piljagića organizovano je na inicijativu generalnog konzula Milana Šapića, u saradnji sa Odborom za obrazovanje Zajedničkog veća opština, uz finansijsku podršku opštine Stara Pazova.

              Predstava je u subotu 28. oktobra, u prostorijama Zajedničkog veća opština, odigrana i za decu i roditelje iz zapadne Slavonije koji su, u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Pakraca, boravili u edukativnoj poseti Dalju i Vukovaru.