Printer Friendly Version Dan sećanja na stradale i progane Srbe u operaciji "Oluja" @ 7 August 2017 01:51 PM

                 Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u operaciji "Oluja" na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obeležen je 4. avgusta 2017. godine u organizaciji Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, u prostorijama Zajedničkog veća opština.
            Skupu su prisustvovali Dragana Jeckov, saborski zastupnik, Svetislav Mikerević, predsednik Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, Vesna Vujić, većnik u Gradskom veću Vukovara i drugi politički lideri iz reda srpske nacionalne manjine na ovom području, kao i predstavnici Generalnog konzulata R. Srbije u Vukovaru Milan Šapić, generalni konzul i N. Kalezić, konzul. Na skupu je pročitana Deseta izjava sećanja Srpskog narodnog veća.