Printer Friendly Version Generalni konzul Milan Šapić u nastupnoj poseti kod Vukovarsko-sremskog župana Bože Galića @ 5 July 2017 12:44 PM

 

U okviru nastupnih poseta generalni konzul Milan Šapić, 4. jula ove godine, susreo se sa Vukovarsko-sremskim županom Božom Galićem. Sastanku je prisustvovao i zamenik župana iz reda srpske nacionalne manjine Đorđe Čurčić.
Na sastanku se razgovaralo o nastavku saradnje na zajedničkim projektima, prvenstveno na privrednom, ali i na političkom, kulturnom, turističkom i sportskom planu.
Generalni konzul Milan Šapić je istakao da je Vukovarsko-sremska županija najviše okrenuta prema Srbiji, zbog čega postoji zainteresovanost srpskih privrednika i Vlade Republike Srbije za saradnju, pre svega,  sa ovom hrvatskom županijom.
Župan Božo Galić je izjavio da Vukovarsko-sremska županija sa susednim okruzima u Republici Srbiji ima potpisane ugovore o saradnji, da je dosadašnja saradnja bila dobra, ali da ima prostora da se ona unapredi. Istakao je interes ove županije za jačanje saobraćajne povezanosti i infrastrukture, i to kako drumske i železničke (na delu pruge Beograd - Zagreb), tako i rečne, jer reka Dunav spaja ovaj region sa kontinentalnom Evropom i Crnim morem i time daje velike mogućnosti za protok robe i kapitala.  Dodao je da postoji interes za konkretnim odnosima sa srpskom zajednicom u Vukovarsko-sremskoj županiji.