Printer Friendly Version PRIJAVA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE @ 5 April 2017 09:23 AM

Zakonom o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građanima položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je stupio na snagu 30.12.2016. godine, obezbeđen je pravni osnov za isplatu stare devizne štednje bez obzira na državljanstvo štediše.
Prijava potraživanja podnosi se direktno Upravi za javni dug Republike Srbije (lično ili poštom), na propisanom obrascu, a može se podneti u roku od godinu dana od dana objavljivanja poziva za prijave potraživanja. Poziv za prijavu potraživanja objavljen je 23. februara 2017. godine u sredstvima javnog informisanja u Republici Srbiji i drugim državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ.
Tekst zakona, uredbe i propisanih obrazaca možete preuzeti sa sajta Uprave za javni dug http://www.javnidug.gov.rs ili na linku: http://www.javnidug.gov.rs/upload/Poziv%20%20za%20prijavu%20-%20stara%20devizna%20stednja.pdf