Printer Friendly Version Spisak advokata u R. Hrvatskoj @ 26 October 2016 01:24 PM

Imajući u vidu učestalost obraćanja stranaka Ministarstvu spoljnih poslova R. Srbije radi pribavljanja kontakt podataka inostranih advokata koji govore srpski i engleski jezik, upućujemo naše državljane zainteresovane za angažovanje advokata u R. Hrvatskoj na imenik koji je dostupan na sajtu Hrvatske advokatske komore. http://www.hok-cba.hr/hr/imenik
 

Napominjemo da se ne radi o advokatima koje preporučuje Generalni konzulat Republike Srbije u Vukovaru, odnosno da ovo diplomatsko-konzularno predstavništvo ne snosi odgovornost za eventualnu nekompetentnost angažovanih advokata ili za mogući neuspeh u postupku u kojem su angažovani.