Printer Friendly Version OBNOVA PRAVOSLAVNOG ZAVETNOG KRSTA SV. MARKA U OSIJEKU @ 12 May 2016 11:30 AM

Na inicijativu Veća srpske nacionalne manjine u Osijeku je obnovljen Pravoslavni zavetni krst Sv. Marka iz prve polovine XVIII veka koji se nalazi u Banovoj ulici, a troškove obnove i restauracije finansirao je grad Osijek. Za prvobitno podizanje Pravoslavnog zavetnog krsta vezana su dva predanja prema kojima je grad zahvatila velika nesreća (prema prvom predanju kuga, a prema drugom veliki požar) nakon čega su se građani zavetovali da će podići Zavetni krst.


Osveštanje krsta, pred nekoliko desetina okupljenih građana, 8. maja 2016. godine obavio je osiječki paroh protojerej-stavrofor Ratomir Petrović, a među prisutnima su bili gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić, generalni konzul R. Srbije u Vukovaru Živorad Simić i predsednik Veća srpske nacionalne manjine Milorad Mišković.
Pored ovog zavetnog krsta u Osijeku postoje još četiri pravoslavna krsta na različitim destinacijama u gradu, od kojih je u najlošijem stanju Čarnojevićev krst koji podignut 1690. godine na mestu gde je prema predanju patrijarh Arsenije Čarnojević prešao Dravu i došao u ove krajeve.