Printer Friendly Version OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU IZBORA NA BIRAČKOM MESTU 32 - GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE U VUKOVARU @ 19 April 2016 12:16 PM

        Obaveštavamo birače koji su blagovremeno podneli prijave za glasanje na izborima za narodne poslanike Republike Srbije u nekom od diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u R. Hrvatskoj, da će se glasanje za sve birače sa boravkom u Republici Hrvatskoj održati u nedelju 24. aprila 2016. godine, na biračkom mestu 32 - Generalni konzulat Republike Srbije u Vukovaru.
Biračko mesto 32 - Generalni konzulat Republike Srbije u Vukovaru nalazi se na adresi Vukovar, ul. Ivana Gundulića 19 i  biće otvoreno od 07:00 do 20:00 časova.
        Molimo da sa sobom obavezno ponesete važeći identifikaconi dokument Republike Srbije (pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu) koji sadrži jedinstveni matični broj građana.
Shodno propisima važeća lična karta je lična karta izdata na novom obrascu (sa ili bez kontaktnog mikročipa), kao i lična karta izdata na starom obrascu ako je izdata pre 27. januara 2007. godine, a nije joj istekao rok važenja koji je u njoj naveden ili ako je izdata nakon 27. januara 2007. godine, a kao rok važenja je upisan datum 27. jul 2011. godine.
        Na biračkom mestu moći će da glasaju samo oni birači koji su na osnovu podnetog zahteva upisani u Izvod iz jedinstvenog biračkog spiska i koji podnesu dokaz o identitetu.