Printer Friendly Version Pošta Srbije uvodi uslugu prenosa novca sa inostarnstvom @ 10 June 2015 01:14 PM

Pošta Srbije je zaključila ugovore sa poštanskim upravama Francuske, Rusije, Ukrajine i Belorusije, kojim je uvela uslugu prenosa novca sa inostranstvom. Uskoro bi takve ugovore trebalo da zaključi i sa poštanskim upravama Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Portugalije

Usluga je namenjena građanima koji žive ili su na privremenom radu u inostranstvu, a koji žele da pošalju novac u Srbiju. Ovom uslugom pokrivena je skoro cela teritorija Srbije i njom je obuhvaćeno više od 1.200 pošta. Naknadu prilikom slanja plaća isključivo pošiljalac, a za slanje i prijem novca potreban je samo važeći identifikaconi dokument, tj. nije obavezno otvaranje računa u banci. Novac je dostupan za isplatu po pravilu istog dana, a najkasnije u roku od dva radna dana, a prenos se vrši putem zaštićene mreže Svetskog poštanskog saveza, što obezbeđuje sigurnost transakcije.