Printer Friendly Version OBAVEŠTENJE O SLANJU SMS-a ZA POMOČ @ 22 May 2014 12:27 PM

Donacija za pomoć ugroženom stanovništvu u poplavljenim područjima slanjem SMS-a na broj 1003, isključivo se može realizovati sa telefonskih brojeva koji pripadaju operaterima mobilne telefonije u Srbiji.