Printer Friendly Version SA SAJTA ZVO: @ 20 May 2014 08:37 AM

"U organizaciji Zajedničkog veća opština 19.05.2014. god. održana je koordinacija svih legitimno izabranih predstavnika srpske zajednice na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Tom prilikom doneta je Odluka o
pokretanju velike koordinirane humanitarne akcije
Zajedničkog veća opština
Ovom akcijom prikupljaće se humanitarna pomoć za poplavljena područja u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i poplavljena područja u okolini Županje. Pomoć u vidu konzervirane hrane, sredstava za higijenu, vode i sokova će se skupljati širom Vukovarsko-sremske i Osječko baranjske županije do petka 23.05.2014. na svim punktovima o kojima će javnost biti obaveštena.
Cela humanitarna akcija će se organizovati u saradnji sa zvaničnim institucijama u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj kako bi pomoć bila dopremljena na najugroženija područja.
Novčana sredstva se mogu uplaćivati na žiro račun ZVO-a:
IBAN: HR282500009-1502131177  Naznaka: Za humanitarnu akciju.
Za sve detaljnije informacije obratite se u Zajedničko veće opština na tel:
032/422-750, 032/422-755
Pozivamo sve građane da se uključe u ovu veliku humanitarnu akciju
Zajedničko veće opština".