Printer Friendly Version SERVIS ZA BRZE ODGOVORE KANCELARIJE ZA SARADNЈU SA DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU @ 23 January 2014 09:55 AM

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu osnovala je Servis za brze odgovore sa namerom da pruži pomoć u procesu dobijanja odgovora na pitanja dijaspore i Srba u regionu koja su u nadležnosti državnih organa (lična dokumenta, državljanstvo, statusna pitanja, pitanja svojine, dopunske škole i druga prosvetna pitanja). Pitanja se mogu postaviti elektronskim putem na sajtu:  www.dijaspora.gov.rs, putem telefona: +381-11-3202-937 i ličnim dostavljanjem u prijemno odeljenje brzih odgovora: Beograd, Vasina br. 20, radnim danom od 09:00 do 16:00 časova.