Printer Friendly Version Konzularna nadležnost @ 19 September 2012 08:08 PM

Jurisdikciono područje koje pokriva Generalni konzulat:

Vukovarsko-sremska županija

- Osječko-baranjska županija

- Požeško-slavonska županija

- Brodsko-posavska županija

- Virovitičko-podravska županija